ขั้นตอนการส่งสินค้า

ขั้นตอนการส่งสินค้า

1.เมื่อลูกค้าทำการสั่งซื้อสินค้าและชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ระบบจะส่งอีเมล์เพื่อยืนยันการชำระเงินไปที่อีเมลของท่าน ซึ่งท่านสามารถใช้ “เลขที่รายการสั่งซื้อสินค้า” เพื่อตรวจสอบสถานะการจัดส่ง โดยติดต่อเราทางอีเมล์lekdog@gmail.com หรือหมายเลขโทรศัพท์ 098-7422-989 ,0817904252เฮียลี๋ ได้ในเวลาทำการ(จันทร์- อาทิตย์) เวลา 08.00 – 20.00 น.

2.เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯติดต่อลูกค้าเพื่อนัดวันและเวลารับสินค้า ตามสถานที่ในใบสั่งซื้อ

3.ระยะเวลาการจัดส่งสินค้า

       สินค้าจะส่งถึงมือลูกค้าภายใน 1-3 วันทำการ หลังจากท่านได้รับอีเมล์ยืนยันการรับชำระเงินจากบริษัทฯ

4.ค่าบริการจัดส่งสินค้า

       บริษัทฯคิดค่าจัดส่งสำหรับเขตโคราช  50 บาทในการสั่งซื้อต่อครั้ง

5.เงื่อนไขการรับคืนสินค้า

       ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนสินค้าทุกกรณี ยกเว้นในกรณีที่สินค้าชำรุดจากการขนส่ง หรือสินค้าไม่ตรงตามรายการที่สั่งซื้อ โดยลูกค้าต้องส่งคืนทันทีกับพนักงานส่งสินค้าและไม่ลงนามในใบส่งสินค้า

6.กรณีที่ไม่สามารถนัดส่งสินค้าได้ ภายใน3-5วัน

ในกรณีที่ไม่สามารถนัดส่งสินค้าได้ ภายใน3-5วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในยกเลิกการสั่งซื้อสินค้า

7. กรณีที่พนักงานไปส่งสินค้าแล้วไม่มีผู้รอรับสินค้า

 ในกรณีที่ลูกค้ามีการนัดรับสินค้าเรียบร้อยแล้ว เมื่อพนักงานไปส่งสินค้าแล้วไม่มีผู้รับสินค้า ทางบริษัทฯขอเรียกเก็บค่าขนส่งรอบใหม่ 100 บาท โดยต้องชำระภายในวันรุ่งขึ้น มิฉะนั้นทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในยกเลิกการสั่งซื้อสินค้า

8.สาเหตุที่ส่งผลให้การจัดส่งสินค้าล่าช้า

  •   ข้อมูลสถานที่จัดส่งสินค้าไม่ถูกต้อง
  •   ข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ของลูกค้าไม่ถูกต้อง
  •   ไม่สามารถติดต่อลูกค้าตามเบอร์โทรศัพท์ที่ให้ไว้ได้
  •   ไม่มีคนอยู่รับสินค้าตามสถานที่ได้นัดหมายเอาไว้
  •   ลูกค้าชำระเงินล่าช้าหรือมีข้อผิดพลาดในขั้นตอนการชำระเงิน
  •   เหตุสุดวิสัยที่ทำให้การจัดส่งสินค้าไม่เป็นไปตามกำหนด
      (เช่น ภัยธรรมชาติหรือสภาพอากาศที่ผิดปกติเป็นต้น)